Анкета

Коя паралелка на Езикова гимназия бихте избрали като първо желание?
 
УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ГИМНАЗИЯТА

16-05-09-den-1По традиция, вече за 10 година, на 09 май се организира и проведе Ден на ученическото самоуправление. 30 ученици заместиха своите учители и изнесоха уроци пред съучениците си. В този ден Кристиян Георгиев от 11а клас беше директор на гимназията, Велизар Манев от 12б клас – помощник-директор по учебната дейност, Димитър Стоянов от 10а клас – помощник-директор по административно-стопанската дейност, Румяна Кабакова от 11а клас – педагогически съветник. Инициативата се приема с голям интерес от учениците, защото в този ден част от тях застават от другата страна на учителското бюро и имат възможност да представят нетрадиционни, интерактивни и иновативни уроци.
В края на учебния ден се проведе разговор на ръководството с всички участвали ученици. Младите колеги за един ден споделиха своите впечатления и направиха интересни предложения за учебния процес. Всички убедено заявиха, че след този ден по различен начин ще се отнасят към труда на учителите, разбрали колко трудно и отговорно е да се изправиш пред 25 ученици, 4-5 часа на ден. Виктория, Диян, Рени, Русалин, Мария-Йоана, Радостин, Станислав споделиха, че един от основните проблеми е използването и играта с мобилните телефони по време на часовете. Мария-Антоанета, Ради, Йоана допълниха, че за някои техни съученици е проблем да съсредоточат вниманието си повече от 10 минути, че в 6 клас само двама ученици са били с изпълнени задачи от домашната работа по английски език. Много добре са преминали почти всички часове, ПДУД Велизар Манев направи кратка оценка на дейностите в Деня на самоуправлението, Кристиян Георгиев благодари на всички участници, които направиха необходимото Деня на ученическото самоуправление да постигне своите цели.

16-05-09-den-2 16-05-09-den-3 16-05-09-den-4


Email Drucken Twitter Facebook google\