Анкета

Коя паралелка на Езикова гимназия бихте избрали като първо желание?
 
НОВИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ГИМНАЗИЯТА

16-10-03-us-2По традиция в началото на учебната година се структурират новите органи на ученическото самоуправление в ПГПЧЕ „Васил Карагьозов” – Ямбол. На 21 септември всяка паралелка избра своя Съвет на класа и председател на съвета, а на 28 септември, под методическото ръководство на психолога на гимназията г-жа Петя Димитрова, се конструира Ученическия съвет на гимназията за учебната 2916/2017 година. Съставът на съвета включва председателите на класовете, а новоизбраното ръководство е в състав: председател: Кремена Тодорова от 9б клас; зам.-председатели: Мина Стоянова от 9а клас и Йоана Йорданова от 11б клас; секретар на съвета е Диляна Иванова от 10а клас.

Формите на ученическо самоуправление и представителство са определени с приложение № 6 на Наредба №13/ 21.09.2016г. на МОН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Правото да участват в Съвет на паралелката и/или Съвет на класа, както и в Съвета на училището имат: „Всички ученици на възраст до 18 г., които притежават:

1. лидерски качества и креативност;

2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи;

3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с личното им мнение;

4. готовност за поемане на отговорност.”

Функциите, правата, отговорностите са определени в Правилник за дейността на Ученическия съвет в гимназията.

16-10-03-us-1


Email Drucken Twitter Facebook google\