Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
Литературен конкурс посветен на празника на гимназията

gpche-standartПрофилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов” и „Училище за творци"

 

ОБЯВЯВАТ

 

традиционния литературен конкурс, посветен на празника на гимназията

и 127-годишнината от рождението на Васил Карагьозов.

 

     Ученици от VІІІ до ХІІ клас могат да  представят до  5 стихотворения  и/или  3 разказа                 ( до 3  печатни   страници).

     Творбите ще бъдат оценени от авторитетно жури с председател писателя Иван Голев.

     Млади приятели,  конкурсът е за лично творчество. Представянето на текстове на други автори като свои оставяме на съвестта на евентуалните плагиатори. Молим Ви да се съобразите и с поставените жанрови изисквания – есета, литературноинтерпретативни съчинения и съчинения-разсъждения няма да участват в класирането.

 

     Конкурсът е явен.

     Творбите трябва да бъдат напечатани в два екземпляра и придружени от:

             • информация за трите имена, класа, училището, адрес, телефон и е-mail на автора;

            •паспортна снимка, на чийто  гръб да са написани имената на участника  в кон-

               курса.

     В плика да има приложен на CD електронен вариант на конкурсните творби (шрифт TimesNewRoman, 12, doc формат), на придружаващата информация и на снимката (jpg формат).

 

      Творби, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ВДЪХНОВЕНА И УСПЕШНА РАБОТА

и очакваме вашите стихотворения и разкази до 28 октомври2016 година на адрес:

+ гр. Ямбол, обл. Ямбол

ж.к. „Златен рог” 110. ПГПЧЕ „Васил Карагьозов” – за литературния конкурс.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на литературно четене

през втората половина на ноември 2016 година.

 

Повече информация може да намерите на сайта на Гимназията (www.gpche-yambol.org)

и на страницата на „Училище за творци” във фейсбук (https://www.facebook.com/zatvortsi).

 

Всяка изпратена конкурсна творба организаторите приемат като дадено от автора съгласие за популяризиране във виртуалното пространство на художествения текст и на придружаващата го информация.


Email Drucken Twitter Facebook google\