Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
Провеждане на учебно занятие по евакуация

2016-10-27-1

Учебно занятие по евакуация, поради възникнал пожар, беше организирано и проведено в профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Васил Карагьозов” – Ямбол на 26.10.2016г. Малко преди края на учебните занятия, беше подаден сигнал за възникнал пожар в училищната библиотека на първия етаж на училището като официалният вход на сградата не беше блокиран. При пълен ред и без паника до 4 минути след съобщаването за възникнал пожар, учениците се събраха в двора на гимназията. След проверка на присъствието и здравословното им състояние от отговарящите преподаватели, не бяха отбелязани пострадали. Тренировъчната евакуация имаше за цел да припомни на учениците различни видове опасности и необходимите действията при възникването им. Чрез провеждането на това занятие, учениците бяха запознати с преминаването по определените за евакуация маршрути за напускане на сградата и необходимите действия при възникването на усложнена ситуация, непредвидена в плана. Бяха отбелязани и всички действия на персонала и преподавателите, свързани с предотвратяването, потушаването, ограничаването и намаляването на последиците от възникналото бедствие. Ивелина Иванова, 11а клас
снимки: Йоана Йорданова, 11б клас


2016-10-27-22016-10-27-32016-10-27-4


Email Drucken Twitter Facebook google\