Анкета

Коя паралелка на Езикова гимназия бихте избрали като първо желание?
 
РЕГЛАМЕНТ за състезанието „ Аз зная чужди езици”, 18 ноември 2017, гр. Ямбол

Състезанието е част от инициативите за празника на Езикова гимназия „Васил Карагъозов”  - Ямбол.

Дата и място  на провеждане на състезанието : 18 ноември 2017 г.,10.00 ч., в сградата на Езикова гимназия ”Васил Карагъозов”, гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” 110 .

Състезанието ще се проведе в eдна категория- по Английски език.

Регламент :

В състезанието могат да участват ученици от Ямболска област, изучаващи английски език, в следните възрастови групи:

· I група – III - IV клас;

· II група  V - VI клас;

· III група - VII - VIII клас;

· IV група - IX - X клас;

· V група - XI - XII клас.

Формат на състезанието:

Състезателният формат е тест. Тестът по английски език съдържа 40 въпроса с четири възможни отговора , от които единият е правилен. Участниците имат възможност да покажат знанията си по граматика и лексика, както и познанията си за културата и обичаите на тези  народи .

Всеки верен отговор получава по 1 точка. Максимален брой точки – 40 .

Време за работа – 60 минути.

Класирането ще бъде индивидуално и по възрастови групи. Най- добрите ще получат награди.

Споделете заедно с нас празничното настроение !

Заявете участието на Вашите ученици на електронен адрес: eg.yambol@mail.bg до 14.11.2017г. като приложите списък с трите имена на учениците, училището и класа. Заявките се правят от учителя на учениците или от родителя.

За ученици, за които предварително не е направена заявка за участие, няма да бъдат допускани до участие в състезанието.

За участието в състезанието няма такса.

Регламентът е изготвен от Комисия за организиране и провеждане на състезанието.

Йордан Милков,

директор на ЕГ „Васил Карагьозов“-Ямбол


Email Drucken Twitter Facebook google\