Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
График за провеждането на на занятията по Модули за ІІІ допълнителен час по ФВС

footer-ban

 

 График за учебен час по спортни дейности

за учебната 2017/2018 година

 

№ по ред

Модул

Клас

Бр.часове

Преподавател

Ден от седмицата и час

 

Място

1

    Футбол

2

Димитър Чамов

Вторник

7,8 час

Спортен

комплекс

2

    Баскетбол

2

Димитър Чамов

Петък

8,9 час

Спортен

комплекс

3

Волейбол

2

Димитър Чамов

Четвъртък

8,9

Спортен

комплекс

4

Волейбол

2

Димитър Чамов

Понеделник

8,9

Спортен

комплекс

5

Бадминтон и тенис на маса

2

Димитър Чамов

Четвъртък

7,8

Спортен

комплекс

6

   Лека атлетика

2

Димитър Чамов

Вторник

8,9

Спортен

комплекс

7

    Волейбол

10а

2

Димитър Чамов

Понеделник

8,9

Спортен

комплекс

8

Футбол

10б

2

Димитър Чамов

Петък

7,8

Спортен

комплекс

9

Бадминтон и тенис на маса

11а

2

Тодор Мутафов

Четвъртък

7,8

Спортен

комплекс

10

Лека атлетика

11б

2

Тодор Мутафов

Петък

7,8

Спортен

комплекс

11

Волейбол

11в

2

Тодор Мутафов

Четвъртък

7,8

Спортен

комплекс

12

Волейбол

12а

2

Тодор Мутафов

Петък

7,8

Спортен

комплекс

13

Бадминтон и тенис на маса

12б

2

Тодор Мутафов

Понеделник

8,9

Спортен

комплекс

14

Футбол

12в

2

Тодор Мутафов

Понеделник

8,9

Спортен

комплекс

Забележка:

 Модулите се провеждат през седмица по 2 часа.

 

Изготвил:

Мая Стойкова- ЗДУД


Email Drucken Twitter Facebook google\