Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
График за контролните работи

footer-ban

 

График за контролните работи за Първи срок на учебната 2017/2018година
предмет / клас 10а 10б 11а 11б 11в 12а 12б 12в
БЕЛ 11.10 14.11 09.01 24.10 7.11. 24.10 7.11. 24.10 7.11. 14.11 
16.01
8.11 23.01 20.10 17.11 16.10 13.11 Oct-17 Oct-18 Oct-18 Oct-18 Oct-18 04.10 25.10 08.11 10.01
Английски език 19.10 15.12 11.10 08.11 05.12 16.01 11.10 08.11 05.12 16.01 11.10 08.11 05.12 16.01 23.10 
06.11
20.12
24.10 14.11  25.10 17.11 26.10 17.11 09.10
15.01
09.10 
15.01
09.10 15.01 24.10 21.11 23.01 24.10 21.11 23.01 24.10 21.11 23.01
Немски език 25.10 06.12       20.10 
20.11
  31.10 22.11     26.10
30.11
  31.10 14.11    
Руски език 26.10 07.12                          
Френски език                 12.10 
23.11
      06.10 10.11  
Испански език           Oct-13   12.10 25.01     13.10 20.11     12.10 25.01
Математика 07.11 12.12 20.10 27.11 26.01 19.10 23.11 25.01 19.10 23.11 25.01 Oct-25 Oct-26 18.10 15.11 26.01 19.10 16.11 26.01 Nov-21 Nov-23 22.11. 15.11 24.01 15.11 24.01 14.11 23.01
Информатика         Dec-13 Dec-4 Jan-18 Jan-16            
предмет / клас 10а 10б 11а 11б 11в 12а 12б 12в
Информационни технологии Dec-19 Jan-22 Jan-23 Jan-26 Jan-17 Jan-15 Jan-9 Jan-11            
История Nov-9       Nov-9 Nov-9 Nov-7 Nov-8 Nov-7 Nov-7 7.11. 11.10 15.11 13.12 11.10 15.11 13.12 11.10 15.11 13.12
География                            
Химия 20.10 27.11       17.11 12.01 15.11 10.01 Oct-26 Oct-24 16.11 14.12 14.11 09.01 14.11 09.01      
Физика Dec-20       03.11 15.12 Dec-12 10.11 19.01 10.11 19.01 10.11 12.01 09.11 11.01 09.11 11.01 Nov-7 7.11. 7.11.
Биология Dec-1       Dec-12 Dec-14 16.11. Nov-15 Nov-13 Nov-22 15.11 15-16.01 15-16.01 15-16.01
Философски дисциплини         Nov-27 Nov-20 Dec-14 Dec-14 Dec-19 Dec-13 Dec-15 Dec-14 Dec-21 Dec-19
Забележка:                            
В един и същи ден да няма повече от една контролна работа за паралелка.

Email Drucken Twitter Facebook google\