Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
График за класните работи

footer-ban

 

График за класните работи за Първи срок на учебната 2017/2018година
                             
предмет / клас 10а 10б 11а 11б 11в 12а 12б 12в
БЕЛ Dec-13 Jan-10 Jan-11 Jan-8 Dec-5 Dec-19 Dec-15 Dec-18 Jan-9 Jan-10 Jan-9 Jan-12 Jan-11 Dec-13
математика Jan-11 Dec-19 Dec-18 Dec-18 Dec-13 Dec-14 Dec-4 Dec-5 Dec-11 Dec-11 Dec-11 Dec-1 Nov-30 Nov-30
английски език   Dec-14 Dec-15 Dec-15 Dec-18 Jan-9 Jan-11 Jan-10 Dec-5 Dec-5 Dec-5 Dec-21 Dec-20 Dec-21
френски език                 Dec-19       Jan-16  
немски език         Jan-8   Dec-19     Dec-20   Dec-12    
испански език           Dec-8   Dec-14     Dec-18     Jan-11
Забележки:                             
       1.В една учебна седмица да се планира една класна работа. 
       2.В деня на класните работи да не се планира контролна.
       3.В един и същи ден да няма повече от една контролна работа за паралелка.
       4. Писмените изпитвания до 20 минути не са контролни работи и не се вписват в графика.
      5.Графикът се утвърждава от директора след проверка и съгласуване от зам.директора по уч.дейност до две седмици след началото на срока.

Email Drucken Twitter Facebook google\