Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
ГРАФИК на консултациите на учителите

ГРАФИК

на консултациите на учителите за І срок на учебната 2017/2018 година

 

Преподавател

Ден

Час

1.

Веселка Петкова

      Сряда

8 час

2.

Снежана Илиева

Вторник

8час

3.

Росица Бакалова

Петък

7 час

4.

Дарина Бумбарова

Вторник

8 час

5.

Стефка Трифонова

Сряда

8 час

6.

Евгения Начева

Петък

7 час

7.

Веселина Митрева

Вторник

8 час

8.

Диана Иванова

Понеделник

8 час

9.

Елена Момчилова

Сряда

8 час

10.

Румяна Панайотова

Петък

7 час

11.

Нели Илиева

Четвъртък

7 час

12.

Мария Плочева

Четвъртък

7 час

13.

Бисерка Славова

Сряда

8 час

14.

Диана Димитрова

Понеделник

8 час

15.

Петя Коларова

Понеделник

8 час

16.

Гинка Милкова

Четвъртък

7 час

17.

Галя Дончева

Четвъртък

7 час

18.

Величка Стоянова

Четвъртък

8 час

19.

 Ралица Василева

Понеделник

7 час

20.

Стоянка Димитрова

Вторник

8 час

21.

Кирил Драгов

Петък

7 час

22.

Радка Иванова

Петък

7 час

23.

Стоянка Стефанова

Сряда

8 час

24.

Тодор Мутафов

Вторник

8 час

25.

Димитър Чамов

Петък

7 час

26.

Мая Стойкова

Петък

7 час

Изготвил:

Мая Стойкова - ЗДУД

 


Email Drucken Twitter Facebook google\