Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
ГРАФИК за провеждане на втория час на класа

 

ГРАФИК

за провеждане на втория час на класа

за І срок на учебната 2017/2018 година

 

Клас

Класен ръководител

Ден

Час

VІІа

Росица Бакалова

понеделник

6 час

VІІІа

Елена Момчилова

вторник

3 час

VІІІб

Стефка Трифонова

Сряда

6 час

VІІІв

Диана Димитрова

Сряда

5 час

ІХа

Гинка Милкова

Петък

2 час

ІХб

Стоянка Стефанова

Четвъртък

3час

Ха

Радка Иванова

Четвъртък

4 час

Хб

Петя Коларова

Четвъртък

2 час

ХІа

Галя Дончева

Сряда

8 час

ХІб

Ралица Василева

Сряда

8 час

ХІв

Кирил Драгов

             Сряда

              8 час

ХІІа

 Веселка Петкова

Сряда

2 час

ХІІб

 Бисерка Славова

Вторник

2 час

ХІІв

Мария Плочева

Четвъртък

5 час

Изготвил:

Мая Стойкова - ЗДУД


Email Drucken Twitter Facebook google\