Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
Стипендии

 

С П И С Ъ К

на учениците от ЕГ „Васил Карагьозов” класирани за стипендия за първия учебен срок на 2017/2018г.

 

по  чл.4.ал.1т.1 – І –ва група

Име,презиме и фамилия

Клас

Успех

Неизв.

отсъствия

Сума

 

1

Елица Стефанова Слабова

6,00

0,00

50

2

Симона Димитрова Георгиева

6,00

0,00

50

3

Карина Младен Георгиева

6,00

0,00

50

4

Дани Иванова Иванова

11а

6,00

2,00

50

5

Мария Миткова Дочкова

11а

6,00

0,00

50

6

Никол Иванова Иванова

11а

6,00

1/3

50

7

Ивета Дианова Христова

11а

6,00

1/3

50

8

Йоанна Тодорова Русева

11а

6,00

1/3

50

9

Ивана Илиян Янева

11а

6,00

0,00

50

10

Виолета Цветанова Николова

11в

6,00

2 2/3

50

11

Деми Станимирова Чапкънова

12а

6,00

2,00

50

12

Ивелина Митева Иванова

12а

6,00

1/3

50

13

Дария Руменова Русева

12а

6,00

1 1/3

50

14

Веселина Емилова Георгиева

12б

6,00

2/3

50

15

Александра Стаменова Стамова

12б

6,00

2,00

50

16

Мария Антоанета Ивелинова Вангелова

12в

6,00

1,00

50

17

Георги Руменов Ганев

12в

6,00

0,00

50

18

Иван Любчев Люцканов

12в

6,00

0,00

50

 

     

Общо:

900

 

По чл.4,ал.1т.1    ІІ –ра  група

 

 

 

 

 

1

Дамяна Иванова Иванова

10б

5,94

2 1/3

35

2

Мариян Тенчев Куртев

11а

5,92

1/3

35

3

Цветомира Колева Колева

12а

5,92

0,00

35

4

Калина Иванова Спасова

12а

5,92

0,00

35

5

Станиела Иванова Божилова

12а

5,92

0,00

35

6

Георги Живков Христов

12б

5,92

0,00

35

7

Ивет Стефанова Багерова

12б

5,92

1/3

35

8

Дарина Стойнова Дончева

12б

5,92

2,00

35

9

Иван Асен Енчев

12б

5,93

0,00

35

   

 

 

Общо:

315

   

 

 

 

 

 

 

По чл.4,ал.1,т.1  ІІІ – та група

       

1

Габриела Йорданова Георгиева

5,75

0,00

25

2

Маргарита Миленова Костадинова

5,87

1 2/3

25

3

Ангел Живков Ангелов

5,78

1,00

25

4

Дилян Стоянов Видев

5,85

2 2/3

25

5

София Атанасова Караперева

5,85

1 2/3

25

6

Атанас Пламенов Жеков

5,85

3,00

25

7

Мирела Митева Атанасова

5,84

0,00

25

8

Мирела Тончева Стоянова

5,77

1 1/3

25

9

Рафаела Атанасова Фотева

5,77

1 1/3

25

10

Анжела Амар Ани

5,77

0,00

25

11

Нанислава Пламенова Павлова

10а

5,87

0,00

25

12

Даниела Атанасова Павликенска

10а

5,87

1/3

25

13

Симона Захариева Димитрова

10а

5,87

0,00

25

14

Изабел Пейчева Димитрова

10а

5,80

0,00

25

15

Габриела Дончева Стоянова

10а

5,80

0,00

25

16

Маргарита Петрова петрова

10а

5,80

1 2/3

25

17

Весела Тодорова Кодева

10а

5,73

0,00

25

18

Дамян Калоян Михов

10б

5,73

2 2/3

25

19

Петя Минчева Христова

11б

5,85

2 2/3

25

20

Божидара Златева Златева

11в

5,85

2 1/3

25

21

Ивелина Йорданова Русева

11в

5,76

1 1/3

25

22

Лорета Костадинова Костадинова

11в

5,76

0,00

25

23

Антонина Стоянова Паунова

11в

5,76

2/3

25

24

Петър Пенков Арнаудов

12б

5,83

2/3

25

25

Илина Стефанова Стефанова

12в

5,81

0,00

25

 

 

 

 

Общо:

625

           
 

По чл.4ал.1т.2    - ІІІ група

       

1

Теофана Костадинова Бъчварова

5,40

 

21

2

Наталия Костадинова Бъчварова

5,47

 

21

3

Кристиян Стоянов Николов

5,07

 

21

4

Вихра Иванова Сидерова

5,69

 

21

5

Емануил Иванов Радулов

5,30

 

21

6

Божидар Иванов Радулов

5,18

 

21

7

Антриана Хараламбиду

5,54

 

21

8

Румяна Миткова Кичерова

5,30

 

21

9

Силвия Антонова Велчева

10б

5,27

 

21

10

Катрин Николаева Петкова

11а

5,15

 

21

11

Цветелина Янкова Енчева

11а

5,46

 

21

12

Мирила Тодорова Тодорова

11а

4,84

 

21

13

Жаклин Диан Динева

11б

5,53

 

21

14

Мария Петрова Петрова

12а

5,18

 

21

15

Селина Стоянова Стоянова

11в

5,35

 

21

   

 

 

 

 

       

Общо:

315

           
 

По чл.4,т.4 – ІV група

 

       

1

Лилия Христова Христова

 

 

30

2

Никол Живкова Иванова

12а

 

 

30

3

Йоана Юриева Йорданова

12б

 

 

30

4

Живко Костадинов Желязков

12б

 

 

30

5

         
       

Общо:

120

           
 

Общо стипендии:

     

2275

           
           

 

К О М И С И Я :

1.Стойка Георгиева …………………

2.Елена Момчилова…………………

3.Петя Коларова ………………………

4.Галя Дончева ……………………

5.Мария Плочева ………………………

 


Email Drucken Twitter Facebook google\