Анкета

Коя от паралелките на Езиковата гимназия ще запишете като първо желание?
 
Седмично разписание

Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2016/2017г.

 

Седмично разписание

 

6 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

История

МАЯ СТОЙКОВА

 

 

Домашна техника

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

 

 

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

2

Природа

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

 

 

Рисуване

ПЕТЯ РУСЕВА

 

 

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

 

 

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

3

История

МАЯ СТОЙКОВА

 

 

Природа

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

 

 

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

 

 

Музика

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

 

 

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

РЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

4

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

 

 

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

 

 

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

РЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

Природа

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

 

 

География

РАДКА ИВАНОВА

 

 

5

Математика

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

 

 

Инф. технологии

ГИНКА МИЛКОВА

Инф. технологии

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

Математика

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

 

 

Математика

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

 

 

Математика

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

 

 

6

География

РАДКА ИВАНОВА

 

 

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

 

 

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

 

 

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

Музика

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

 

 

7

   

Час на класа

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

 

 

   

 

7 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

 

 

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

 

 

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

 

 

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

 

 

2

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

Рисуване

ПЕТЯ РУСЕВА

 

 

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

 

 

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

3

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

Рисуване

ПЕТЯ РУСЕВА

 

 

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

 

 

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

 

 

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

4

Музика

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

 

 

География

РАДКА ИВАНОВА

 

 

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

 

 

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

 

 

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

 

 

5

Инф. технологии

ГИНКА МИЛКОВА

 

 

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

 

 

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

 

 

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

 

 

6

Технологии

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

 

 

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

 

 

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

 

 

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

 

 

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

 

 

7

   

Час на класа

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

 

 

   

 

8 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

2

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

Музика

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

3

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

4

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

5

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

Рисуване

ПЕТЯ РУСЕВА

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

6

Инф. технологии

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

АЕ І

ЕЛЕНА МОМЧИЛОВА

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

7

   

Час на класа

ГИНКА МИЛКОВА

   

 

8 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Рисуване

ПЕТЯ РУСЕВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

2

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

3

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

4

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

5

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

6

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Инф. технологии

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Музика

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

7

   

Час на класа

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

   

 

9 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

Инф. технологии

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

2

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

АЕ І

СТЕФКА ТРИФОНОВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

3

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

Психология

КИРИЛ ДРАГОВ

Рисуване

ПЕТЯ РУСЕВА

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

География

РАДКА ИВАНОВА

4

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Информатика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

5

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

6

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

География

РАДКА ИВАНОВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

7

Музика

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

Час на класа

РАДКА ИВАНОВА

   

 

9 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Инф. технологии

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

Рисуване

ПЕТЯ РУСЕВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

География

РАДКА ИВАНОВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

2

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Психология

КИРИЛ ДРАГОВ

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Информатика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

3

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

4

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

5

География

РАДКА ИВАНОВА

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Музика

СТОЯНКА СТЕФАНОВА

6

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

Български

РОСИЦА БАКАЛОВА

7

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

АЕ І

ДАРИНА БУМБАРОВА

Час на класа

ПЕТЯ КОЛАРОВА

   

 

10 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

2

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

3

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

География

РАДКА ИВАНОВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

4

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

5

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

6

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Етика

КИРИЛ ДРАГОВ

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Информатика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

Инф. технологии

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

7

География

РАДКА ИВАНОВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

Час на класа

МАРИЯ СТОЙКОВА

   

 

10 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

2

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

3

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

4

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

5

Информатика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

География

РАДКА ИВАНОВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

6

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Инф. технологии

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

География

РАДКА ИВАНОВА

7

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

Етика

КИРИЛ ДРАГОВ

Час на класа

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

   

 

10 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Информатика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

2

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Български

ЙОРДАН МИЛКОВ

География

РАДКА ИВАНОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

3

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

4

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

Математика

ГИНКА МИЛКОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

5

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Етика

КИРИЛ ДРАГОВ

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Български

ЙОРДАН МИЛКОВ

География

РАДКА ИВАНОВА

6

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

АЕ І

ЕВГЕНИЯ НАЧЕВА

Инф. технологии

ПЕТЯ ДЕНОВСКА

Български

ЙОРДАН МИЛКОВ

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

7

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

Час на класа

КИРИЛ ДРАГОВ

   

 

11 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

2

Философия

КИРИЛ ДРАГОВ

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

3

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

География

РАДКА ИВАНОВА

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

4

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

5

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

6

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

Философия

КИРИЛ ДРАГОВ

НЕ ІІ

РУМЯНА ПАНАЙОТОВА

7

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Час на класа

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

   

 

11 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

2

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

3

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

4

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

Философия

КИРИЛ ДРАГОВ

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

5

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

География

РАДКА ИВАНОВА

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

Философия

КИРИЛ ДРАГОВ

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

6

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

7

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

Час на класа

БИСЕРКА СЛАВОВА

   

 

11 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Философия

КИРИЛ ДРАГОВ

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

2

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

География

РАДКА ИВАНОВА

Философия

КИРИЛ ДРАГОВ

3

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

4

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

5

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Български

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

Физическо

ТОДОР МУТАФОВ

История

СТОЯНКА ДИМИТРОВА

6

Математика

МАРИЯ СТОЙКОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

Биология

ДОНКА КАЧУЛЕВА

7

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Химия

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

Час на класа

МАРИЯ ПЛОЧЕВА

   

 

12 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

История

МАЯ СТОЙКОВА

 

 

 

 

Свят и личност

КИРИЛ ДРАГОВ

 

 

 

 

2

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

 

 

 

 

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

 

 

 

 

История

МАЯ СТОЙКОВА

 

 

 

 

3

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

4

География

РАДКА ИВАНОВА

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

Свят и личност

КИРИЛ ДРАГОВ

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

5

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

 

 

 

 

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

 

 

 

 

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

 

 

 

 

6

ЗИП И

МАЯ СТОЙКОВА

ЗИП М1

ПЕТЯ КОЛАРОВА

ЗИП Б1

ДОНКА КАЧУЛЕВА

ЗИПМ

ПЕТЯ КОЛАРОВА

ЗИП Г

РАДКА ИВАНОВА

ЗИП Б

ДОНКА КАЧУЛЕВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

АЕ І

ВЕСЕЛИНА МИТРЕВА

 

 

 

 

7

ЗИП И

МАЯ СТОЙКОВА

ЗИП М1

ПЕТЯ КОЛАРОВА

ЗИП Б1

ДОНКА КАЧУЛЕВА

ЗИПМ

ПЕТЯ КОЛАРОВА

ЗИП Г

РАДКА ИВАНОВА

ЗИП Б

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Час на класа

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

   

 

12 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

ДИАНА ИВАНОВА

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

 

 

 

 

История

МАЯ СТОЙКОВА

 

 

 

 

2

АЕ І

ДИАНА ИВАНОВА

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

3

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

 

 

 

 

Български

СНЕЖАНА ИЛИЕВА

 

 

 

 

Физика

ГАЛЯ ДОНЧЕВА

 

 

 

 

Свят и личност

КИРИЛ ДРАГОВ

 

 

 

 

4

Физическо

ДИМИТЪР ЧАМОВ

 

 

 

 

Математика

ПЕТЯ КОЛАРОВА

 

 

 

 

География

РАДКА ИВАНОВА

 

 

 

 

АЕ І

ДИАНА ИВАНОВА

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

5

История

МАЯ СТОЙКОВА

 

 

 

 

АЕ І

ДИАНА ИВАНОВА

 

 

 

 

АЕ І

ДИАНА ИВАНОВА

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

АЕ І

ДИАНА ИВАНОВА

 

 

 

 

6

ЗИП И

МАЯ СТОЙКОВА

ЗИП М1

ПЕТЯ КОЛАРОВА

ЗИП Б1

ДОНКА КАЧУЛЕВА

ЗИПМ

ПЕТЯ КОЛАРОВА

ЗИП Г

РАДКА ИВАНОВА

ЗИП Б

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Свят и личност

КИРИЛ ДРАГОВ

 

 

 

 

ФЕ ІІ

БИСЕРКА СЛАВОВА

НЕ ІІ

НЕЛИ ИЛИЕВА

ИЕ ІІ

ДИАНА ИВАНОВА

АЕ І

ДИАНА ИВАНОВА

 

 

 

 

7

ЗИП И

МАЯ СТОЙКОВА

ЗИП М1

ПЕТЯ КОЛАРОВА

ЗИП Б1

ДОНКА КАЧУЛЕВА

ЗИПМ

ПЕТЯ КОЛАРОВА

ЗИП Г

РАДКА ИВАНОВА

ЗИП Б

ДОНКА КАЧУЛЕВА

Час на класа

ДИАНА ИВАНОВА

 

 

 

 

   

Email Drucken Twitter Facebook google\