Анкета

Коя паралелка на Езикова гимназия бихте избрали като първо желание?
 
Родителска среща на 05.10.2016г.

gpche-standartП О К А Н А
от Йордан Милков, директор на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов" – Ямбол

Уважаеми родители,
На основание чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на Министерството на образованието и науката Ви
К А Н Я
на родителска среща на 05 октомври 2016 г., сряда, от 18.00 часа в гимназията при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Избор по двама представители от всяка паралелка за участие в събранието на родителите.
Запознаване с основните документи за организацията и провеждането на учебната 2016/2017 г. – Правилник за дейността на гимназията, Етичен кодекс на училищната общност, графици и др."
Моля всички родители да направят необходимото и да присъстват на родителската среща.

С уважение,
Йордан Милков, директор на ПГПЧЕ „В.Карагьозов"-Ямбол


Email Drucken Twitter Facebook google\