Анкета

Коя паралелка на Езикова гимназия бихте избрали като първо желание?
 
Национална седмица на четенето

HowToStudyЧЕТЕНЕТО?!


По повод Националната седмица на четенето /10-14.10.2016г./ гимназисти от 12.а и от 12.б клас проведоха анкета сред ученици от ПГПЧЕ "Васил Карагьозов". На въпроса "Кой от вас в свободното си време чете художествена литература, която е извън задължителния учебен материал?" положителен отговор са дали 70 ученици, разпределени по класове, както следва:

Клас Брой анкетирани ученици Отговорили с "да":

7.а 26 9
8.а 22 7
8.б 21 3
9.б 21 7
10.а 25 6
10.б 25 5
10.в 22 4
11.а 24 3
11.б 21 6
11.в 22 1
12.а 19 11
12.б 22 8

Всичко 270 70

Резултатите от анкетата са показателни за /не/популярността на четенето сред подрастващите. Проучването няма претенции за представителност, но считам, че в голяма степен разкрива горчивата истина за спада на интереса към една от най-градивните човешки дейности. Няма да се впускам в анализ на причините за това състояние, но ще задам няколко риторични въпроса. Колко са предаванията по телевизията, популяризиращи книгата и четенето /Виждали ли сте реклама на книга.../? В колко домове библиотеката е свят кът, а членовете на семейството разговарят за прочетените творби? Колко родители подаряват на децата си книги? Колко семейства могат да си позволят покупката на ново четиво?...
За понижаващото се ниво на грамотност на българчетата се надава вой само когато излязат резултатите от външното оценяване или зрелостните изпити. След това - медийна тишина - до следващия месец май. А проблемът става все по-дълбок и с по-тежки последици. Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) към Организацията за икономическо сътрудничество изследва функционалната грамотност на 15-годишните ученици в 65 страни по света. Според последните огласени резултати /от 2012г./ българчетата заемат 51-во място по умението да четат с разбиране. Челните места през всички етапи на изследване се заемат от Шанхай, Хонконг, Сингапур, Дания, Финландия, Чехия. Логично следва въпросът дали отказът да се четат книги не е една от причините за тази печална класация...
Похвална е инициативата на МОН да обяви Национална седмица на четенето, естествено е да се започне с училищата, но би било добре да се работи последователно, дългосрочно и широкообхватно, на всички нива. Практиката доказва, че кампанийните дела не раждат нищо читаво.
А иначе четенето на книги може да бъде не само удоволствие, то е и полезно, и здравословно, защото:
1. Стимулира мозъка
2. Намалява стреса
3. Дава знания
4. Обогатява речника
5. Подобрява паметта /предпазва от болестта на Алцхаймер/
6. Засилва аналитичното мислене
7. Повишава концентрацията
8. Подобрява способностите за писане
9. Има релаксиращ ефект
10. Може да бъде прекрасно забавление

Приятно четене!

Снежана Илиева


Email Drucken Twitter Facebook google\