Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
ПОКАНА за участие в събрание на родителите

gpche-logo-2014ПОКАНА

за участие в събрание на родителите за създаване на Обществен съвет на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов” – Ямбол

 На основание чл.11 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ВИ КАНЯ да присъствате на събрание на родителите на 16 ноември 2016 година, сряда, от 18.00 часа, в учителската стая на гимназията за избор на членове на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

$11.    Запознаване на представителите на родителите с основните моменти от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.     Докладва: Директорът на ПГПЧЕ „В.Карагьозов”

$12.    Избор на редовни и резервни членове на Обществения съвет на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов”-Ямбол.

$12.1.         Номинации за редовни и резервни членове на Обществения съвет;

$12.2.         Избор на членове на Обществения съвет (редовни и резервни).

$13.    Други.

С уважение,

Йордан Милков,

Директор на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов”-Ямбол


Email Drucken Twitter Facebook google\