Анкета

Избор на лого на ЕГ "В.Карагьозов"
 
Инициатива: Родителят учител

Открит урок по математика на тема „Управление на личните финанси” се проведе на 20 ноември 2017г. в ЕГ „Васил Карагьозов”. В ролята на учителя беше Маруся Русева – старши търговски мениджър в банка и родител на Ирен от 9а и на Дария от 12 а клас. Целта на 45-минутния урок беше учениците от 11”б” клас, с преподавател г-жа Гинка Милкова, да се запознаят с начините за управлението на личните си финанси, как разумно да се възползват от услугата на кредитирането и най-важното - как да подобрят собственото си финансово състояние. Урокът беше част от темата „Лихва, кредит и рента”. Госпожа Русева показа на учениците нагледно как лесно могат да управляват и разпределят месечния си бюджет, как може да се увеличат приходите, как да направят анализ на разходите си, да разберат къде правят излишни разходи, без да го осъзнават и как с оптимизирането им  могат да сбъднат една мечта. Учениците научиха кога и за какво може да се изтегли кредит, как се определят и изчисляват лихвите, лихвен процент, видовете рента и др. Единадесетокласниците участваха активно и с интерес. Благодарим на г-жа Маруся Русева. Инициативата ще бъде продължена в други класове и подкрепена и от други преподаватели.

Ивелина ИвановаEmail Drucken Twitter Facebook google\