Връзки

Анкета

Необходимо ли е гимназията да се преобразува?
 
График за провеждането на на занятията по Модули за ІІІ допълнителен час по ФВС

footer-ban

 

График за провеждането на трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт за II срок на учебната 2016-2017 година

 

 Модули за спортни дейности по ФВС

за учебната 2016/2017 година

 

№ по ред

Модул

Клас

Бр.часове

Преподавател

Ден от седмицата и час от ... до...

1

Лека атлетика

2

      Тодор Мутафов

Петък

13.40-15.10

2

    Футбол

2

Димитър Чамов

Четвъртък 13.40-15.10

3

    Футбол

2

Димитър Чамов

Четвъртък 13.40-15.10

4

Лека атлетика

2

Димитър Чамов

Петък

13.40-15.10

5

Лека атлетика

2

Димитър Чамов

Понеделник

14.30-16.00

6

   Футбол

2

Димитър Чамов

Понеделник

14.30-16.00

7

    Баскетбол

10а

2

Тодор Мутафов

Понеделник

14.30-16.00

8

Бадминтон и тенис на маса

10б

2

Тодор Мутафов

Вторник

14.30-16.00

9

Волейбол

10в

2

Тодор Мутафов

Петък

13.40-15.10

10

Волейбол

11а

2

Тодор Мутафов

Понеделник

14.30-16.00

11

Баскетбол

11б

2

Тодор Мутафов

Вторник

14.30-16.00

12

Футбол

11в

2

Димитър Чамов

Петък

13.40-15.10

13

Бадминтон и тенис на маса

12а

2

Димитър Чамов

Вторник

14.30-16.00

14

Лека атлетика

12б

2

Димитър Чамов

 

Вторник

14.30-16.00

Забележка:

 Модулите по 2 часа се провеждат през седмица.

Изготвили:

Д.Чамов/Т.Мутафов

 


Email Drucken Twitter Facebook google\