Връзки

Анкета

Необходимо ли е гимназията да се преобразува?
 
График за класните и контролните работи за Първия учебен срок

footer-ban

 

Входно ниво

График за Входно ниво за учебната 2016/2017година
                             
предмет / клас 10а 10б 10в 11а 11б 11в 12а 12б
БЕЛ 20.09. 19.09. 21.09. 21.09. 30.09. 21.09. 29.09. 30.09. 06.10. 26.09. 26.09. 27.09. 20.09. 20.09.
Английски език 29.09. 21.09. 29.09. 20.09. 28.09. 27.09. 27.09. 27.09. 28.09. 26.09. 26.09. 26.09. 26.09. 27.09.
Немски език   06.10.     05.10.     28.09.   29.09.     29.09. 29.09.
Френски език             05.10.       27.09.   06.10. 06.10.
Испански език           03.10.     05.10.     28.09. 28.09. 28.09.
Руски език 06.10.                          
Математика 07.10. 30.09. 26.09. 26.09. 27.09. 20.09. 30.09. 30.09. 04.10. 03.10. 04.10. 03.10. 19.09. 29.септ
Информатика         19.09. 17.09. 27.09. 27.09. 27.09.          
Информационни технологии 27.09. 26.09. 26.09. 27.09. 27.09. 26.09. 17.09. 06.10. 21.09.          
История 21.09. 04.10.     30.09. 28.09. 03.10. 26.09. 30.09. 27.09. 27.09. 29.09. 19.09. 21.09.
География 26.09. 28.09.     19.09. 21.09. 05.10. 05.10. 04.10. 28.09. 05.10. 30.09. 05.10. 06.10.
Химия   19.09.     06.10. 07.10. 29.09. 26.09. 27.09. 04.10. 03.10. 04.10.    
Физика   05.10.     29.09. 26.09. 28.09. 29.09. 28.09. 27.09. 29.09. 27.09. 06.10. 26.09.
Биология   29.09.     04.10. 04.10. 28.09. 29.09. 29.09. 30.09. 30.09. 28.09.    
Човек и природа 27.09.                          
Философски дисциплини         27.09. 27.09. 21.09. 21.09. 21.09. 28.09. 28.09. 29.09. 17.09. 17.09.
Музика 26.09. 28.09. 06.10. 30.09. 06.10. 28.09.                
Изобразително изкуство 05.10. 04.10. 04.10. 04.10. 05.10. 04.10.                
                             
Забележки:                             
 
В един и същи ден да няма повече от две входни нива за паралелка

 

Контролни работи

 

График за контролните работи за Първия срок на учебната 2016/2017година
предмет / клас 10а 10б 10в 11а 11б 11в 12а 12б
БЕЛ 17.10.
15.11.
18.10.
17.11.
17.10.
07.11.
13.01.
18.10.
08.11.
13.01.
17.10.
18.12.
19.10.
16.12.
01.12. 02.12. 10.11.
01.12.
02.12. 02.12. 02.12. 26.10.
16.11.
12.12.
26.10.
16.11.
12.12.
Английски език 10.10.
21.11.
12.12.
19.10.
16.11.
12.10.
23.11.
14.12.
12.10.
23.11.
14.12.
18.10.
29.11.
13.12.
19.10.
30.11.
08.12.
25.10.
22.11.
17.01.
25.10.
22.11.
17.01.
25.10.
22.11.
17.01.
14.10.
16.11.
23.01.
14.10.
16.11.
23.01.
14.10.
16.11.
23.01.
19.10.
17.11.
25.01.
04.10.
08.11.
05.12.
Немски език 09.12.
27.01.
24.11.
16.12.
15.11.
24.01.
  03.11.
25.11.
    24.10.
07.12.
  24.10.
28.11.
    13.10.
10.11.
20.01.
13.10.
10.11.
20.01.
Руски език 24.11.
16.12.
                         
Френски език             19.10.
23.11.
      18.10.
08.11.
  17.11.
15.12.
17.11.
15.12.
Испански език           17.10.
21.11.
16.01.
    26.10.
30.11.
21.01.
    21.10.
17.11.
12.01.
17.11.
15.12.
11.01.
17.11.
15.12.
11.01
Математика 26.10.
28.11.
28.10.
21.11.
04.11. 03.11. 26.10.
12.01.
25.10.
13.01.
21.10.
16.11.
11.01.
21.10.
16.11.
11.01.
04.10.
19.10.
02.11. 02.11. 02.11. 21.10.
16.01.
21.10.
06.01.
Информатика         28.11. 25.11. 06.12. 06.12. 06.12.          
предмет / клас 10а 10б 10в 11а 11б 11в 12а 12б
Информационни технологии 10.01. 05.12. 16.01. 17.01. 31.01. 30.01. 13.01. 12.01. 11.01.          
История 16.12. 25.10.     28.10. 26.10. 24.10. 26.10. 21.10. 28.10. 27.10. 24.10. 17.10.
11.11.
17.10.
09.11.
География                            
Химия   25.11.     17.11. 18.11. 27.10. 28.10. 28.10. 15.11. 14.11. 15.11.    
Физика         04.11.
15.12.
02.11.
14.12.
11.11.
27.01.
10.11.
26.01.
11.11.
27.01.
11.11.
16.12.
10.11.
15.12.
11.11.
16.12.
17.11.
12.01.
14.11.
09.01.
Биология 12.01. 07.12.     07.12. 08.12. 27.01. 26.01. 26.01. 09.01. 09.01. 09.01.    
Човек и природа 30.11.
18.01.
                         
Философски дисциплини         07.12. 07.12. 13.12. 15.12. 13.12. 15.01. 15.01. 16.01.    
Забележка:                             
      В един и същи ден да няма повече от една контролна работа за паралелка.

 

Класни работи

График за класните работи за Първия срок на учебната 2016/2017година
                             
предмет / клас 10а 10б 10в 11а 11б 11в 12а 12б
БЕЛ 20.12. 15.12. 14.12. 15.12. 16.12. 21.12. 12.01. 13.01. 12.01. 09.01. 09.01. 17.01. 10.01. 10.01.
математика 13.01. 19.12. 05.12. 05.12. 07.12. 08.12. 07.12. 07.12. 22.11. 21.12. 21.12. 21.12. 02.12. 25.11.
английски език     21.12. 10.01. 10.01. 13.01. 13.12. 13.12. 13.12. 14.12. 16.12. 14.12. 19.12. 19.12.
френски език             21.12.       17.01.   15.12. 15.12.
немски език         22.12.     27.01.   19.01.     15.12. 15.12.
испански  език           15.12.     19.12.     07.12. 15.12. 15.12.
Забележки:                             
       1.В една учебна седмица да се планира една класна работа. 
       2.В деня на класните работи да не се планира контролна.
       2.В един и същи ден да няма повече от една контролна работа за паралелка.
5. Писмените изпитвания до 20 минути не са контролни работи и не се вписват в графика.
6.Графикът се утвърждава от директора след проверка и съгласуване от пом.директора по уч.дейност до две седмици след началото на срока.


Email Drucken Twitter Facebook google\