Връзки

Анкета

Коя от паралелките ще запишете като първо желание?
 
График за класните работи за Втория учебен срок

footer-ban

График за класните работи за Втория срок на учебната 2015/2016година
                               
предмет / клас 10а 10б 10в 11а 11б 12а 12б
математика 19.ІV. 10.V. 4.V. 26.ІV. 26.ІV. 10.V. 10.V. 10.V. 4.V. 3.V. 4.V. 11.V. 10.V. 28.ІІІ. 28.ІІІ
БЕЛ 11.V. 5.V. 21.ІV. 9.VІ. 8.VІ. 30.V. 2.VІ. 1.VІ. 31.V. 31.V. 2.VІ. 1.VІ. 1.VІ. 9.ІІІ. 9.ІІІ.
английски език       17.V. 1.VІ. 27.V. 27.V. 27.V. 12.V. 12.V. 12.V. 16.V. 16.V. 16.ІІІ. 16.ІІІ.
френски език           17.V.       1.VІ.   5.V. 5.V. 8.ІV. 8.ІV.
немски език             16.V.   26.V.     27.V. 27.V 8.ІV. 8.ІV.
испански  език               30.V.     27.V. 9.VІ. 9.VІ.    
Забележки:                               
       1.В една учебна седмица да се планира една класна работа. 
       2.В деня на класните работи да не се планира контролна.
       2.В един и същи ден да няма повече от една контролна работа за паралелка.
5. Писмените изпитвания до 20 минути не са контролни работи и не се вписват в графика.
6.Графикът се утвърждава от директора след проверка и съгласуване от пом.директора по уч.дейност до две седмици след началото на срока.

Email Drucken Twitter Facebook google\