Връзки

Анкета

Необходимо ли е гимназията да се преобразува?
 
ГРАФИК на консултациите на учителите

ГРАФИК

на консултациите на учителите за І срок на учебната 2016/2017 година

Преподавател

Ден

Час

1.

Веселка Петкова

Вторник

8 час

2.

Снежана Илиева

Вторник

8 час

3.

Росица Бакалова

Четвъртък

7 час

4.

Дарина Бумбарова

Четвъртък

7 час

5.

Стефка Трифонова

Вторник

8 час

6.

Евгения Начева

Четвъртък

7 час

7.

Елица Главчева

Понеделник

7 час

8.

Диана Иванова

Понеделник

8 час

9.

Елена Момчилова

Вторник

8 час

10.

Румяна Панайотова / Мариела Кънева

Сряда

8 час

11.

Нели Илиева

Четвъртък

7 час

12.

Мария Плочева

Четвъртък

7 час

13.

Бисерка Славова

Петък

7 час

14.

Мария Стойкова

Понеделник

8 час

15.

Петя Коларова

Понеделник

8 час

16.

Гинка Милкова

Четвъртък

7 час

17.

Галя Дончева

Четвъртък

7 час

18.

Петя Деновска

Сряда

8 час

19.

Донка Качулева / Ралица Василева

Петък

7 час

20.

Стоянка Димитрова

Вторник

8 час

21.

Кирил Драгов

Четвъртък

7 час

22.

Радка Иванова

Четвъртък

7 час

23.

Стоянка Стефанова

Понеделник

8 час

24.

Тодор Мутафов

Понеделник

8 час

25.

Димитър Чамов

Петък

7 час

26.

Петя Русева

Вторник

8 час

27.

Мая Стойкова

Понеделник

8 час

Изготвил:

Мая Стойкова

Зам.директор по УД


Email Drucken Twitter Facebook google\