Връзки

Анкета

Необходимо ли е гимназията да се преобразува?
 
ГРАФИК за провеждане на втория час на класа

 

ГРАФИК

за провеждане на втория час на класа

за І срок на учебната 2016/2017 година

 

Клас

Класен ръководител

Ден

Час

VІа

Елица Главчева

Сряда

14.30 – 15.15

VІІа

Галя Дончева

Сряда

14.30 – 15.15

VІІІа

Гинка Милкова

Сряда

14.30 – 15.15

VІІІб

Стоянка Стефанова

Сряда

14.30 – 15.15

ІХа

Радка Иванова

Сряда

14.30 – 15.15

ІХб

Петя Коларова

Сряда

14.30 – 15.15

Ха

Мария Стойкова

Сряда

14.30 – 15.15

Хб

Петя Деновска

Сряда

14.30 – 15.15

Хв

Кирил Драгов

Сряда

14.30 – 15.15

ХІа

Веселка Петкова

Сряда

14.30 – 15.15

ХІб

Бисерка Славова

Сряда

14.30 – 15.15

ХІв

Мария Плочева

Сряда

14.30 – 15.15

ХІІа

Снежана Илиева

Сряда

14.30 – 15.15

ХІІб

Диана Иванова

Сряда

14.30 – 15.15

Изготвил:

Мая Стойкова

Зам.директор по УД


Email Drucken Twitter Facebook google\