Връзки

Анкета

Коя от паралелките на Езиковата гимназия ще запишете като първо желание?
 
Стипендии

Списък на учениците класирани за стипендии за II-рия учебен срок на учебната 2016 / 2017г.

 

Списък на стипендиантите

 

Прием на документи за стипендии за II учебен срок от 09.02.2017г. до 17.02.2017г.


Email Drucken Twitter Facebook google\