Връзки

Анкета

Необходимо ли е гимназията да се преобразува?
 
ИЗЛОЖБА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

2015-12-07-nagradi1В арт фоайето на ГПЧЕ „ Васил Карагьозов" беше открита изложба – конкурс на тема „ Опазване на околната среда". Тази инициатива е като продължение на проекта на Национален Доверителен Екофонд за подобряване на енергийната ефективност чрез опазване на околната среда. По този проект бяха извършени цялостни енергоефективни мерки на сградата на гимназията и на НУ „Проф.П.Нойков" през лятото на 2014 година.
Изложбата предизвика огромен интерес сред учениците и учителите. В своите рисунки, участниците от от пети до дванадесети клас, чрез средствата на изобразителното изкуство, представиха емоциите, размислите и тревогите си за опазването на природната среда, за настоящето и бъдещето на нашия общ дом – планетата Земя. Всеки ученик, участвал с рисунка, получи грамота от организатора на изложбата – Александър Аврамов, преподавател по изобразително изкуство, както и символични награди по класове, осигурени от Национален Доверителен Екофонд. Събитието се реализира благодарение на активната и всеотдайна работа на г-жа Петя Димитрова, педагогически съветник, и г-н Александър Аврамов, които получиха многобройни и заслужени аплодисменти от учениците.


Email Drucken Twitter Facebook google\