Връзки

Анкета

Коя от паралелките на Езиковата гимназия ще запишете като първо желание?
 
Седмично разписание

Седмично разписание за І срок на учебната 2017/2018г.

 

Седмично разписание

 

7 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

 

Български

 

Физика

 

АЕ І

 

Биология

 

2

Музика

 

Математика

 

Физическо

 

История

 

Химия

 

3

Биология

 

Математика

 

НЕ ІІ

РЕ

Български

 

Български

 

4

Български

 

Технологии

 

Български

 

Музика

 

АЕ І

 

5

Рисуване

 

Инф. технологии

 

География

 

Математика

 

Физическо

 

6

Химия

 

География

 

НЕ ІІ

РЕ

Математика

 

Български

 

7

   

Час на класа

 

   

 

8 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

АЕ І

Български

Философия

Музика

2

АЕ І

АЕ І

Български

Рисуване

АЕ І

3

АЕ І

Физическо

АЕ І

АЕ І

АЕ І

4

Български

АЕ І

АЕ І

АЕ І

Математика

5

АЕ І

Математика

АЕ І

АЕ І

АЕ І

6

Инф. технологии

Български

АЕ І

АЕ І

Български

7

   

Час на класа

Математика

Физическо

 

8 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Рисуване

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

2

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

3

АЕ І

Български

АЕ І

АЕ І

Философия

4

АЕ І

АЕ І

Български

Математика

АЕ І

5

Математика

Физическо

АЕ І

Музика

Български

6

АЕ І

Инф. технологии

Математика

Български

Физическо

7

АЕ І

 

Час на класа

Български

 

 

8 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

АЕ І

АЕ І

Математика

АЕ І

2

Български

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

3

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

4

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

Физическо

5

АЕ І

Рисуване

Български

Български

Философия

6

Математика

Математика

Музика

Физическо

Инф. технологии

7

АЕ І

Български

Час на класа

   

 

9 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

Български

АЕ І

Български

Физика

2

АЕ І

Български

АЕ І

География

Рисуване

3

НЕ ІІ

Биология

Математика

НЕ ІІ

Химия

4

Биология

Музика

Физика

История

Математика

5

Математика

История

Информатика

Физическо

НЕ ІІ

6

Физическо

АЕ І

Инф. технологии

Психология

НЕ ІІ

7

Психология

АЕ І

Час на класа

   

 

9 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Инф. технологии

Физика

АЕ І

Музика

ИЕ ІІ

2

Информатика

АЕ І

История

Биология

ИЕ ІІ

3

ИЕ ІІ

АЕ І

Български

АЕ І

АЕ І

4

Рисуване

Български

Физическо

ИЕ ІІ

АЕ І

5

Психология

Български

Химия

История

География

6

Биология

Физическо

Математика

Математика

Математика

7

Физика

Психология

Час на класа

   

 

10 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

Инф. технологии

НЕ ІІ

АЕ І

Български

2

АЕ І

Български

НЕ ІІ

АЕ І

Български

3

Физическо

Етика

АЕ І

Биология

Физическо

4

История

НЕ ІІ

Биология

Етика

Физика

5

НЕ ІІ

АЕ І

Математика

Информатика

АЕ І

6

Физика

История

География

Химия

Математика

7

Математика

Химия

Час на класа

   

 

10 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

АЕ І

История

ИЕ ІІ

АЕ І

2

Български

Информатика

АЕ І

ИЕ ІІ

АЕ І

3

АЕ І

Химия

Физика

Математика

Физика

4

ИЕ ІІ

Биология

АЕ І

Физическо

История

5

География

ИЕ ІІ

Български

Етика

Математика

6

Етика

АЕ І

Биология

Инф. технологии

Физическо

7

Химия

Математика

Час на класа

   

 

11 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

ФЕ ІІ

АЕ І

История

ФЕ ІІ

2

АЕ І

Български

АЕ І

АЕ І

Физика

3

АЕ І

Български

Биология

География

Математика

4

Физическо

Философия

Физическо

Химия

АЕ І

5

Биология

ФЕ ІІ

Физика

ФЕ ІІ

Български

6

Математика

Математика

Химия

ФЕ ІІ

АЕ І

7

Български

География

Час на класа

   

 

11 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

Български

НЕ ІІ

Биология

АЕ І

2

Български

АЕ І

НЕ ІІ

Математика

АЕ І

3

Математика

АЕ І

Български

АЕ І

История

4

География

Химия

Български

Физика

Химия

5

Физика

География

Биология

НЕ ІІ

Математика

6

АЕ І

Физическо

Философия

НЕ ІІ

НЕ ІІ

7

Физическо

История

Час на класа

   

 

11 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

АЕ І

Биология

АЕ І

Химия

2

История

Физика

Математика

Физика

Биология

3

География

История

АЕ І

ИЕ ІІ

АЕ І

4

Математика

Български

ИЕ ІІ

Математика

Философия

5

АЕ І

Български

АЕ І

География

ИЕ ІІ

6

ИЕ ІІ

Химия

Български

Физическо

ИЕ ІІ

7

АЕ І

Физическо

Час на класа

   

 

12 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИПМ

ЗИП Г

ЗИП Б

ЗИП И

ЗИП Х

ЗИП Б1

Български

 

 

НЕ ІІ

 

 

Математика

 

 

2

ЗИПМ

ЗИП Г

ЗИП Б

ЗИП И

ЗИП Х

ЗИП Б1

История

 

 

НЕ ІІ

 

 

Свят и личност

 

 

3

История

 

 

Физика

 

 

АЕ І

 

 

Свят и личност

 

 

Български

 

 

4

Български

 

 

География

 

 

НЕ ІІ

 

 

АЕ І

 

 

Български

 

 

5

Български

 

 

НЕ ІІ

 

 

Математика

 

 

Физическо

 

 

АЕ І

 

 

6

НЕ ІІ

 

 

Български

 

 

Физическо

 

 

АЕ І

 

 

АЕ І

 

 

7

АЕ І

 

 

АЕ І

 

 

Час на класа

 

 

   

 

12 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИПМ

ЗИП Г

ЗИП Б

ЗИП И

ЗИП Х

ЗИП Б1

Математика

 

 

Математика

 

 

АЕ І

 

 

2

ЗИПМ

ЗИП Г

ЗИП Б

ЗИП И

ЗИП Х

ЗИП Б1

АЕ І

 

 

Свят и личност

 

 

ФЕ ІІ

 

 

3

Български

 

 

ФЕ ІІ

 

 

История

 

 

АЕ І

 

 

ФЕ ІІ

 

 

4

Физика

 

 

ФЕ ІІ

 

 

АЕ І

 

 

Български

 

 

АЕ І

 

 

5

АЕ І

 

 

АЕ І

 

 

Български

 

 

Български

 

 

Физическо

 

 

6

Физическо

 

 

Свят и личност

 

 

ФЕ ІІ

 

 

География

 

 

Български

 

 

7

История

 

 

Български

 

 

Час на класа

 

 

   

 

12 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИПМ

ЗИП Г

ЗИП Б

ЗИП И

ЗИП Х

ЗИП Б1

АЕ І

 

 

АЕ І

 

 

Свят и личност

 

 

2

ЗИПМ

ЗИП Г

ЗИП Б

ЗИП И

ЗИП Х

ЗИП Б1

Български

 

 

АЕ І

 

 

АЕ І

 

 

3

АЕ І

 

 

Български

 

 

Български

 

 

Математика

 

 

ИЕ ІІ

 

 

4

АЕ І

 

 

ИЕ ІІ

 

 

История

 

 

Български

 

 

Физическо

 

 

5

Български

 

 

Свят и личност

 

 

Физическо

 

 

ИЕ ІІ

 

 

Български

 

 

6

История

 

 

АЕ І

 

 

Физика

 

 

ИЕ ІІ

 

 

География

 

 

7

ИЕ ІІ

 

 

Математика

 

 

Час на класа

 

 

   

 

 


Email Drucken Twitter Facebook google\