Връзки

Анкета

Коя от паралелките на Езиковата гимназия ще запишете като първо желание?
 
2 свободни места след ІІІ класиране

gpche-standartЕзиковата гимназия обявява 2 свободни места в паралелката Английски/Руски език за учебната 2017/2018 година. За свободните места след третото класиране могат да кандидатстват ученици, които са завършили основно образование /VІІ клас/ през учебната 2016/2017 година, с оригинала на Свидетелство за завършено основно образование.

Кои ученици могат да кандидатстват за заемане на свободните места?
- ученици, които до момента не са записани в никое училище;
-ученици, които са записани, но изтеглят Свидетелството си за основно образование от училището, в което са се записали, и го представят в Езиковата гимназия.

Срокове и документи за кандидатстване на учениците след ІІІ класиране:

1. Учениците попълват Заявление за участие в класирането и представят Свидетелство за завършено основно образование, VІІ клас, оригинал, в срок от 24 юли до 01 септември 2017 година, включително, в гимназията: ж.к. „Златен рог" № 110.

2. Класиране и записване на приетите ученици – до 04 септември 2017г.


Email Drucken Twitter Facebook google\