Връзки

Анкета

Коя от паралелките на Езиковата гимназия ще запишете като първо желание?
 

e-dnevnik

Електронният дневник е софтуерна система, която спомага организирането на учебния процес в нашето училище. Системата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством SMS съобщения, e-mail или проверка чрез обаждане по телефона.

Услугата "Уведомяване на Родители" е пакетна и включва уведомяване на родителите за събитията свързани с техните деца в училище по следните начини:

 

Уведомяване посредством система за автоматична гласова информация (IVR) - чрез набиране на единен национален денонощен телефонен номер 0882/818905 (таксува се според тарифният план - без увеличение на телефонната услуга). Родителят може да набере единния информационен номер и да прослуша автоматично съобщение за настъпилото събитие. За да получи услугата, родителят трябва да се абонира чрез уникалния ID-код на детето, за което иска да бъде информиран. По този начин номерът му ще бъде разпознаван при позвъняване и директно ще чуе информация за неговото дете. От услугата могат да се възползват абонати на всички мобилни и стационарни мрежи. Телефонната услуга се поддържа от ДАН електроник, а родителя заплаща разговора към номер 0882/818905 според индивидуалния тарифен план (без добавена стойност).
SMS Уведомяване - чрез изпращане на уведомителни SMS-и до родителите. При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично в реално време генерира съобщение за настъпилото събитие (получени оценки, отсъствия, забележки, здравен статус и други) и го изпраща (веднага или отложено) към мобилния номер на родителя. Честотата на получаване на SMS-съобщенията зависи изцяло от регулярното попълване на събитията от страна на Училището.
E-mail Уведомяване - чрез изпращане на уведомителни E-mail-и до предоставен от родителя е-mail адрес. При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично генерира съобщение за настъпилото събитие (получена оценка, отсъствие) и го изпраща на E-mail адреса на родителя. Съобщенията се изпращат от E-mail акаунта на съответното училище.

При пускане на електронния дневник в училището, родителите ще получат възможността безплатно да получават уведомителни е-мейли от училището за период от 1 месец, след което в случай че желаят да продължат да използват услугата, могат да се регистрират за нея, при което ще получават уведомителни SMS и е-мейл съобщения, както и информация по телефона чрез обаждане на единния информационен номер 0882818905. Предоставена е възможността родителите да изберат два начина за регистрация за ползване на услугата „Уведомяване на Родители": регистрация чрез SMS на номер 1987 и добавяне стойността на услугата към месечната сметка за телефон, или онлайн регистрация за 1 учебен срок и заплащане на услугата през системите на ePay или EasyPay.

 

Регистрация за родители


Email Drucken Twitter Facebook google\