Връзки

Анкета

Коя от паралелките на Езиковата гимназия ще запишете като първо желание?
 
Прием
Прием след IV клас

footer-ban


ОБЯВЯВА

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. НЯМА ДА ИМА Прием на ученици в V кл.

 

 
Прием след VII клас

footer-ban

ПРИЕМ

на ученици след завършен VІІ клас

за учебната 2017/2018 година

1. Профил: Чужди езици:

 • Английски език / Немски език - 1 паралелка, 26 ученици;
 • Английски език / Испански език - 1 паралелка, 26 ученици;
 • Английски език / Френски език, 13 ученици
 • Английски език/Руски език, 13 ученици.

Учениците от VІІ клас се явяват на Национално външно оценяване (НВО) по Български език и литература на 19 май 2017 година и по Математика на 22 май 2017година.

За класиране в гимназията приемният бал се образува, както следва:

 • Точките от НВО по Български език и литература се утрояват;
 • Точките от НВО по Математика;
 • Прибавят се превърнатите в точки оценки от свидетелството за завършено основно образование (VІІ клас) по Български език и литература и по Чужд език (Английски език или изучавания чужд  език в VІІ клас);
 • Максималният бал е 500 точки, няма минимален бал, всички ученици имат право да кандидатстват като подредят желанията си по училища и паралелки. От НВО по БЕЛ- максимален брой точки - 300; от НВО по Математика - максимален брой точки - 100; от оценка от Свидетелство по БЕЛ - максимален брой точки - 50; от оценка по Чужд език - максимален брой точки - 50.

Формулата за приемния бал в нашата гимназия е: 3 Х т. НВО по БЕЛ + 1 Х НВО по Математика + т. по БЕЛ от оценката от Свидетелството + т. по Чужд език (Английски език или изучаван друг чужд език) от Свидетелство за завършено основно образование (VІІ клас).

Оценките от Свидетелството се превръщат в точки по следната скала: Отличен (6) - 50 т.; Мн.добър (5) - 39 т.;

Добър (4) -  26; Среден (3) - 15т.

 

 

 

Класирането е централно за всички училища в Ямболска област и се извършва по реда на желанията и според индивидуалния бал на ученика. След обявяване на резултатите от външното оценяване по Български език и по Математика се подават документи за участие в класирането. Мястото за подаване на документи се определя от Началника на РУО - Ямбол.

Повече за приема в гимназията

Ако искаш да учиш в Ямболската Езикова Гимназия и да си в отбора на победителите:

 • Напиши на първо място в Заявлението за кандидатстване името на нашата гимназия – ПГПЧЕ „Васил Карагьозов” - Ямбол, подреди   на първо,  второ,  трето или четвърто  място ( по твой избор) всички  паралелки в приема на гимназията.
 • Не разчитай на второ или трето класиране, защото 99 % от учениците се записват на първо класиране.
 • Не допускай да бъдеш манипулиран/а, направи най-добрия избор за твоето бъдеще.
 • Не пропускай шанса си да кандидатстваш, защото няма да имаш втора възможност да учиш и завършиш Езиковата гимназия.
 • Владеенето на чужди езици, доказани чрез Диплома от Езикова гимназия, ти осигурява прием в Европа и САЩ, както и най-добрите университети и специалности в България.
 • Спазвай сроковете за записване и си част от ОТБОРА.